Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Begravelse

Når døden kommer er det op til de efterladte at drage omsorg for at den døde bliver begravet.Flag på halv
Dødsfaldet skal anmeldes, og der skal alt efter afdødes ønske aftales enten bisættelse eller jordbegravelse.
Bisættelse, når det er afdødes ønske at blive kremeret,
Jordbegravelse, når afdøde har ønsket at blive kistebegravet.

Ved en bisættelse sker jordpåkastelsen i kirken.
Efter højtideligheden i kirken køres kisten med afdøde til krematoriet.
Urnen med afdødes aske kan så efter ca. 14 dages forløb nedsættes på kirkegården.

Begravelsessamtale:
Inden bisættelsen/jordbegravelsen finder sted har de pårørende en samtale med den præst, der skal forestå højtideligheden.
Her taler man om afdøde og dennes liv og betydning med henblik på den tale, der skal holdes ved højtideligheden. Der bliver aftalt salmer m.v.
Hvis de pårørende har ønske om at pynte kirken, bliver man bedt om at aftale dette med kirkens graver.

Bisættelses-højtideligheden

Hos os er det skik at holde bisættelser således:

Inden højtideligheden:
Kirkens klokker ringer i ca 10 minutter. der afsluttes med bedeslag.

Præludium
Fællessalme
Hilsen
Bøn
Læsning og tale
Fællessalme
Læsning af påskeevangeliet
Jordpåkastelse
FadervorBegravelseVelsignelsen lyses
Fællessalme
Postludium - hvorunder kisten bæres ud til rustvognen
Ved rustvognen kan der evt synges en salme, inden vognen kører.
Når vognen er kørt kan en pårørende eller præsten på de pårørendes vegne takke for deltagelsen og invitere til begravelseskaffe.

Man kan også vælge at lade kisten blive stående i kirken. Hvis det er tilfældet vil præsten sige, at det er det man gør. Efter en evt tak, går man så ud af kirken under postludiet.
Kirketjeneren sørger for at blomster og kranse bliver lagt på gravstedet, hvor afdødes urne skal sættes ned.
Hvis urnen skal nedsættes på en anden kirkegård, bedes de pårørende selv drage omsorg for blomster og kranse.
Begravelses-højtideligheden
Hos os er det skik at holde jordbegravelser således:

Inden højtideligheden: Kirkens klokker ringer i ca 10 minutter. Der afsluttes med bedeslag.

Præludium
Fællessalme
Hilsen, bøn og læsning
Tale
Fællessalme
Takkebøn
Læsning af påskeevangeliet
Den apostolske velsignelse
Fællessalme
Postludium, mens kisten bæres ud

Ved gravstedet:
Kisten sænkes i jorden
Lovprisning
Jordpåkastelse
Fadervor
Velsignelsen lyses

Her kan man evt. synge en fællessalme.
De pårørende eller præsten takker for deltagelsen og indbyder til evt. begravelseskaffe.
Når alle har forladt stedet, bliver graven dækket til, og blomster og kranse bliver lagt på gravstedet.
Efter ca. 2½ time er man velkommen til at vende tilbage og se den blomstersmykkede grav.

Gode ord

Salmebogens nr 552

1 Nu har du taget fra os,
hvad du engang har givet.
Nu favner døden den, der
for os var selve livet.
Og intet bliver mere
helt, som det var, herefter,
for sorgen river i os
med kærlighedens kræfter.

2 Nu er vi fyldt af savnet
og gruer for i morgen.
Men, Gud, du kommer til os
og trøster os i sorgen.
Vel er vi alle ramt af
den gådefulde stilhed,
men du er også nær med
din nådefulde mildhed.

3 Du griber os i mørket
og blidt mod lyset vender.
For selv om vi er adskilt,
er vi i dine hænder.
Og du var selv i mørket
den dag, da Kristus døde,
du rejste ham til livet
i påskens morgenrøde.

4 Se, døden er forandret.
Nu kan den ikke vinde!
Da Kristus tog den på sig,
blev den en slagen fjende.
Og derfor kan vi håbe,
at også vi får givet
at gå i morgensolen
og glæde os ved livet.

5 Så lad kun sorgen synge,
få luft for al sin klage,
og lad kun savnet tynge,
din godhed blir tilbage.
Du gir os nye kræfter.
Du knytter nye tråde.
Og hvad så sker derefter,
må komme af din nåde.


Holger Lissner 1993 og 1999.