Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Bryllup

Vielser og kirkelige velsignelser

Vielse finder sted, når to ønsker at indgå deres ægteskab i kirken.
Hvis man har valgt at indgå ægteskab på Rådhuset, kan man senere få sit ægteskab kirkeligt velsignet i kirken.

Vielser

Vielser finder sted i kirken på et i forvejen aftalt tidspunkt.
Man har som medlem af Folkekirken ret til at blive viet i sin sognekirke, samt i en kirke, som en af parterne har tilknytning til.
En vielse holdes i overensstemmelse med Folkekirkens ritual for vielser.
Inden vielsen mødes parret med den medvirkende præst og aftaler nærmere om forløbet, salmer m.v.
Vielser holdes normalt om lørdagen.
Ring til sognepræst Martin Egerup og reserver dag og tidspunkt. Tlf 55 54 60 34.
Hvis man ønsker en bestemt lørdag, er det en god idé at være tidligt ude, men ellers kan vielser aftales med kort varsel.

Lovens krav:
Det er vigtigt at være opmærksom på, at loven foreskriver, at der bliver udstedt en prøvelsesattest inden vielse kan finde sted. En prøvelsesattest er kun gyldig i 4 måneder.
Prøvelsesattesten udstedes af ens bopælskommune, og man skal påregne minimum 14 dages ekspeditionstid.
Man udfylder og fremsender en såkaldt ægteskabserklæring til kommunens Borgerservice, tidligst 4 måneder før den dato vielsen skal finde sted. Kommunen udsteder derefter en prøvelsesattest, som skal vidregives til den præst, der skal stå for vielsen.
Ægteskabserklærings-blanketten kan rekvireres på borgerservice, samt findes på internettet på borger.dk eller personregistrering.dk
Derudover kræver loven, at der skal være to vidner tilstede ved vielsen.
Vidnernes navne og adresser skal oplyses til præsten inden vielsen.
Vidnerne kan undtagelsesvis være kirkens personale.

Kirkelige velsignelser

Kirkelig velsignelse finder sted i kirken på et i forvejen aftalt tidspunkt.
Inden den kirkelige velsignelse bliver forløbet aftalt med den medvirkende præst.
Ritualet for kirkelige velsignelser ligner vielsesritualet, men adskiller sig derfra, idet parret allerede har indgået ægteskab.
Kirkelig velsignelse i Fensmark eller Rislev kirke kan bestilles ved telefonisk henvendelse til sognepræst Martin Egerup, tlf 55 54 60 34.
Kirkelige velsignelser finder normalt sted på lørdage.
Hvis man ønsker en bestemt lørdag anbefaler vi, at man bestiller i god tid. Ellers kan kirkelig velsignelse finde sted med kort varsel.