Fensmark Præstegård er fredet

Fensmark præstegård  blev oprindelig bygget som et  33  fags beboelseshus og et 48 fags udhus, bygget som en lukket firlænget gård. Bygningerne var i  slutningen af 1700- tallet i  meget dårlig stand. I 1836 blev der så bygget en ny fin gul længe til præstebolig. Initiativtageren var pastor Gotfred Emil Gøtzsche (sognepræst i tiden 1835-1872).

I løbet af 1950erne og 60ere  blev den nordlige og den nordvestlige længe renoveret, således at længerne i dag indeholder kontor for kordegn, 2 toiletter, garderobe, printerrum m/opbevaring for bl.a. rengøring etc. Der er et nyrenoveret køkken (2007) samt salen.


Præstegården fra havesiden

Efteråret 2008, da det store piletræ stadig stod i gården

 

Ahorntræet ved terrassen

blev fældet i sommeren 2013