Rislev menighedsråd

har ansvar for kirkens liv og vækst i Rislev sogn.

Dette indebærer ansvar for økonomien, kirkebygningen og kirkegården, kirkens personale, og gudstjenestelivet mm i Rislev sogn.
Derudover har menighedsrådet sammen med Fensmark menighedsråd ansvar for Fensmark præstegård og kirkekontoret og alt det andet som, pastoratets 2 menighedsråd samarbejder om.

Menighedsrådet holder 9 ordinære møder om året. Møderne holdes den 3. tirsdag i måneden kl 19.00 i Fensmark præstegårdssal. Der er offentlig adgang.
Derudover kan der holdes ekstraordinære møder og fællesmøder med Fensmark menighedsråd.
Datoer for rådsmøderne kan ses i kalenderen.

Det siddende menighedsråd

er valgt for en 4-årig periode:
Fra 1. søndag i advent 2012 til 1. søndag i advent 2016, hvor et ny menighedsrådsperiode begynder.
Der bliver menighedsrådsvalg i efteråret 2016.
Rislev menighedsråd har 5 valgte medlemmer, samt sognepræsterne, der er fødte medlemmer af rådet.
Der indkaldes suppleanter, når de valgte medlemmer har forfald. 
Rådet vælger formand m.fl. hvert år.

Formand for Rislev menighedsråd

Niels Hansen,
Søndergårdsvej 6, Rislev
4700 Næstved
tlf. 20 44 04 90
email: snedkerniels@hansen.mail.dk