Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Om kirken

Kirken blev renoveret 2012 indvendig.


Den var lukket i 3 mdr og blev genåbnet Allehelgens søndag 2012.
Året forinden fik vi lov til at opføre annexet, så vi fik mulighed for at få ført vand ind i kirken, samt gode opbevaringsmuligheder. Da kirken jo ikke har noget sakresti, var det med annexet en god løsning.
Eterfølgende fik vi så lov at kalke kirken indvendig og lave andet renovering, så som male træværk, nye lamper, og renovere kirkeskibet "Trefoldigheden"  i det sydlige sideskib.

Inventar

Alterudsmykningen er af keramik. Det er en pieta (italiensk = fromhed), der fra venstre viser Maria Magdalene, disciplen Johannes, den korsfæstede, hvis hånd Jesu moder holder i sin, og Josef af Arimatæa. Alteret er udført 1958 af billedhuggeren Arne Bang fra Fensmark.
Alterbordet er blevet forsynet med en tynd granitoverflade i 2012.  
Den romanske granitdøbefont er jævnaldrende med den gamle kirke.
Prædikestolen fra 1600-tallet er omdannet mindst tre gange. Timeglasset (1608) skulle sikre, at ligprædikerne var så lange som man havde betalt for!
I søndre sideskib ses en model af Christian IV's flagskib Trefoldigheden. Skibet blev renoveret sidst i 2012 af Jørgen Grønborg, som også har istandsat  kirkeskibene i bl.a. Stege og Fanefjord kirker, og som har stor tilknytning til Fensmark, idet han har arbejdet på Holmegaards glasværk i en lang årrække.
I nordre sideskib hænger fire mindetavler. Den ene over præsten Gøtzsche, der er begravet lige uden for vinduet mod øst.
Under svenskekrigen "frarøvedes anno 1658 ved fjendens grumme hånd og magt" alt hel- og halvædelt metal. Det erstattedes i de nærmeste år derefter af et dåbsfad (med motiv: Josva og Kaleb vender tilbage over Jordans flod), en malmlysekrone i midterhvælvet og de to alterstager. Altersølvet fra 1664 opbevares ikke i kirken.
Stoleværket er fra 1858 med påsatte detaljer fra 1600-tallet. I årene 1962-64 blev kirken restaureret.
Et orgel blev i 1984 opstillet ved den nordre væg i kirkens bindingsværk-udbygning. Orgelbygger-firmaet Jensen & Thomsen byggede orglet, og facaden er tegnet af arkitekt Knud Toftvad.
Kirkerummet er kalket i 2012, hvor også bænke, stole og træværk er malet i nye lysere farver.

Kirkens midtergang
Græskar hoved