Embedet er vakant

Henvendelse til organist Lis Nielsen

 

 

 

 

Organist, kor- og babysalmesangsleder Lis Nielsen

kan træffes på tlf. 61 74 70 57,dog ikke mandag og torsdag.

E-mail: lis@lis-nielsen.dk

Lis er leder af børnekoret og babysalmesang