Sognepræst (Kbf.) Martin Egerup 

Chr. Winthersvej 2, Fensmark, 4684 Holmegaard
Tlf: 29 44 96 14 eller 55 54 60 34
E-mail: meg@km.dk
Skal der sendes personfølsomme oplysninger bruges denne mail-formular:
https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?eid=20202
Træffes bedst: tirsdag-fredag kl 11-12 samt tirsdag 17-18.
Mandag er fridag.

Ring til Martin, når du vil aftale dåb, vielser, bisættelser m.v.
og når du har brug for at tale med en præst.

Sognepræst Carsten Willumsen

Kirkevej 4, Tjæreby, Skælskør
tlf 58 14 10 12.
email: blwi@km.dk.
Skal der sendes personfølsomme oplysninger bruges denne mail-formular:
https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?eid=1002239
Carsten er halvtidsansat og har ikke fast træffetid.
Fri om mandagen.

Præste-vikar

Sognepræst Sanne E. Grunnet er vikar for
Martin Egerup under ferier og sygdom.
Telefonsvareren henviser til hende, når det er aktuelt.
Sanne E. Grunnet er sognepræst i Toksværd og Holme Olstrup.
Adresse: Toksværd Bygade 61, Toksværd, 4684 Holmegaard.
Tlf: 55 56 20 46. Hun har fri om mandagen.