Udgivet af Martin Egerup, tor d. 19. nov 2020, kl. 11:06

Vi har haft menighedsrådsvalg, og de valgte medlemmer i Fensmark Menighedsråd har konstitueret sig således:

Formand: Grethe Andersen
Næstformand: Stefan Bodholdt
Kirkeværge: Erik Christiansen
Kasserer: Marianne Lehnemann Nikolajsen
Personalekontaktperson: Niels Nikolajsen
Bygningskyndig: Sven Eriksen (udenfor Menighedsrådet)


Kategorier Nyheder